Общински съветници са „ЗА“ прозрачност и връщане на доверието на жителите на Елин Пелин в местната власт

Общински съветници са „ЗА“ прозрачност и връщане на доверието на жителите на Елин Пелин в местната власт

Сподели:

„За да има прозрачност и откритост, трябва общинският съвет да вземе активно участие в провеждане на процедурите“ – споделят Стефан Николов и Бойко Савов

 

Стефан Николов и Бойко Савов, общински съветници от МК „Роден край – Възраждането“ коментират своите предложения за промени в наредбата за общинското имущество

В края на изтичащата 2016-та година в заседателната зала на административния център в Елин Пелин будни общински съветници за пореден път демонстрират своята гражданска активност и заинтересованост относно случващото се в града. Обсъжданията относно статута на местната болница и исканията на черквата, като че ли предизвикаха Стефан Николов и Бойко Савов от МК „Роден край – Възраждането“ да внесат промени в наредба №4, отнасяща се до реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

 

1. Какво ви провокира, за да проявите инициатива с изменение и допълнение в настоящия текст на наредбата?

Б. Савов: Целта е всичко да бъде по-прозрачно и когато нашите избиратели ни питат за процедурите и условията при разпореждане с общинско имущество да имаме достатъчно информация и да можем да допринесем за защитаване на техните интереси.

Ст. Николов: Какъв е смисълът да си избран за общински съветник, ако не следваш поставените цели и дадените обещания пред избирателите с чиито гласове си избран, които си убедил да ти гласуват доверие?! В днешно време често се залага на много приказки и брутален популизъм, а ние предпочитаме да се придържаме към конкретни и ефективни действия.

 

2.Защо предлагате 30% от средствата, реализирани от продажби и наеми на общински имоти, да се връщат на кметствата от територията, на които са имотите, генерирали приходи?

Б. Савов: Смятам че тези средства трябва да се увеличат, за да имат интерес кметовете да работят активно и да имат известна финансова самостоятелност.

Ст. Николов: Кметовете по селата и кметските наместници постоянно се оплакват, че нямат пари, а имат много идеи за реализиране. Това е една отлична възможност да покажат собствените си предприемачески умения и да си докарат допълнителни средства, с които да подобрят обществения живот, като започнат да изпълняват предизборните си обещания.

 

3. Какъв е в момента мониторингът, който се осъществява при организиране и провеждане на процедурите, касаещи управлението на общинската собственост?

Б. Савов: След решение на Общинския съвет на сесия мониторинг от страна на съветниците и съвета няма.

 

4.Предлагате да се добави нов чл. 2а, с няколко пояснения. Бихте ли ни обяснили накратко какво точно се опитвате да подобрите с това нововъведение?

Ст. Николов: Правилно е да се споделя отговорността между общинска администрация и общински съвет при разпореждането с общинска собственост от вземането на решение до приключване на процедурата. През изминалите години сме се наслушали на коментари, че конкурсите били нагласени или цената е много ниска, че тръжните документи били изготвени за конкретен купувач и т.н. Смятаме че е необходимо това да се промени, да има прозрачност и откритост. А за да се случи всичко това е необходимо общинският съвет да вземе активно участие в провеждането на процедурите. При определяне на съветниците в комисията е необходимо да има равнопоставеност между политическите групи в общинския съвет, това е единственият начин.

 

5. В член 101 предлагате да се добавят две нови алинеи (3 и 4). За какво са те и по какъв начин ще допринесат за безпроблемната и положителна работа на общинския съвет?

Ст. Николов: В настоящия момент общинският съвет взима решение по предложение на Кмета или на някой от заместниците, след което не става ясно по какви критерии се изработва тръжната документация и какво се случва до приключването на процедурата. В някои случаи остават сериозни съмнения по начина на подготвяне и провеждане на процедурата. Има такива случаи в предходните мандати. В крайна сметка започва едно прехвърляне на отговорността между общински съвет и администрацията. Точно тук искаме да помогнем на Кмета, като съвместна комисия  от администрацията и общински съветници да изготвят и проведат процедурата и да носят отговорност за това. Държа да отбележа, че не се предвижда допълнително заплащане за съветниците, участващи в комисиите.

 

6. Как вашите колеги общински съветници реагираха на предложението ви?

Б. Савов: Мислят! Но нали всички те бяха включили в предизборните си програми термини като:  „прозрачност“, „честност“, „откритост“, с цел връщане на доверието на жителите на Общината в органите на управление на местната власт.

 

7. Какви очаквания имате относно крайното становище на градоначалника на Елин Пелин?

Б. Савов: Да разбере, че това е преди всичко помощ за самия него.

С. Николов: Смятаме че трябва да се приеме протегнатата ръка от съветниците, защото съдейки от преписките които се внасят за разглеждане в комисиите на общинския съвет, много от тях се връщат поради пропуски в окомплектоването. Новоназначените служители в администрацията, включително и целият юридически отдел, още не могат да се нагодят към спецификата на административната дейност на общината. Готови сме да помагаме.

 

Интервю на Кристиян Тодоров

 3,898 total views,  1 views today

Facebook Comments
Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации