Калкулатор за примерно изчисляване на данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона за община

Елин Пелин

Изчислен примерен годишен Данък за превозно средство

Ново изчисление

Изчислен примерен годишен данък в Община Елин Пилин.

За изчислението са използвани следните коефиценти и ставки: