Доста усилия положиха няколко работници, докато поставят огромен камък в новооформящата  се тревна площ на кръгововото при Автогарата. Жива сила и техника бяха впрегнати задружно в продължение на доста време , за да докажат на гражданството, че камъкът си тежи…
Учтив и деликатен е шопът. Преди да започне своите буйни танци, той се обръща към земята: „Дръж се, земьо, шоп те гази.“ Хем земята да разбере, че си има работа със свой човек, хем да се държи, та да не…
В народния календар Гергьовден се свързва с изкарването на стадата в планината и на земеделците, които започват да работят по нивите. “Хубав ден Великден, още по-хубав Гергьовден” се пее в една народна песен, която показва почитта на този празник от…