Областно пътно управление – София обяви обществена поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на 103,3 км републикански пътища в Софийска област. Обществената поръчка е в пет обособени позиции. Предвидени са средства за проектирането и ремонта на 16,8…