Както преди време сайтът “Роден край” писа, едно странно Уведомление се пръкна на сайта на Община Елин Пелин. Според този документ всички искания за допускане създаването на нови и изменение на действащи подробни устройствени планове /ПУП-ове/ трябва да се съгласуват…