Община Елин Пелин е привлекателно място за инвестиции. Не са малко структуро определящите фирми в икономическия отрасъл, които избират региона за развиване на дейността си. Но не са  малко и икономическите субекти, които дължат хиляди лева неизплатени  суми към общинската…