Преди малко повече от година със заповед N РД 10-406/29.06.2018 г. Началникът на РУО София-регион прекрати конкурсната процедура за директор на СУ “Васил Левски” гр. Елин Пелин “поради нейното опорочаване”. Тогава в сайта ,,Роден край,, писахме: Така конкурсът за директор…